Adatkezelési szabályzat

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Az Energia és Környezet Alapítvány adatkezelési szabályzata

Az Energia és Környezet Alapítvány (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a, 2011. évi CXII. törvény 68 p. 6. bekezdése alapján) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az Energia és Környezet Alapítvány a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Energia és Környezet Alapítvány által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

  Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett az Energia és Környezet Alapítvány a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a weboldal látogatása és az űrlapok használata (Regisztráció, Eseményre jelentkezés, Kérdőívek). 

 • A weboldal adatkezelője: Energia és Környezet Alapítvány
 • Adatkezelés célja: marketing tevékenység
 • Adatok törlési határideje: érintett kérésére történő törlés
 • Feldolgozás: gépi
 • Törvény vagy jogalap: érintett hozzájárulása

   

   

   

   


  Az Energia és Környezet Alapítvány a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az Energia és Környezet Alapítvány alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

  Az Energia és Környezet Alapítvány által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

  a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

  b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

  c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind az Energia és Környezet Alapítvány, mind a partnere köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

Nyíregyháza, 2014. január 6.